Biking Gästrikland

Biking Gästrikland är ett projekt initierat av näringslivet, med syfte att utveckla besöksnäringen och företagens förutsättningar att utveckla sig inom cykelturism. I projektet sammanbinder vi Gästriklands unika bredd och möjlighet att erbjuda långa ledsystem i varierad och naturskön terräng i nära anslutning till destinationer och service. Målbilden i projektet är att skapa tydlig & enhetlig skyltning utefter lederna, affärsutvecklingsinsatser, bygga varumärke och stärka näring-samt föreningsliv med nya möjligheter till att paketera och bredda affärsmöjligheterna inom cykelturism.

Vår natur och vildmark upplever man endast efter ett par timmars tåg eller bilresande från några av Sveriges största städer. Med detta projekt ser vi till att skapa bra förutsättningar för näringen att möta den växande cykelturismen, fler reseanledningar till Gästrikland, vilket i sin tur kommer generera fler arbetstillfällen och nystartade företag.

Projektet pågår till december 2022.