Fäbodstuga

Fäbod – och Lenåsleden

Fäbod – och Lenåsleden är 2 strategiskt viktiga vandrings- och cykelleder för stora delar av Gästriklands ledstruktur, för de sammanbinder nästan vågrätt genom landskapet med Gästrikeledens västra lederstruktur med den östra.

Lederna har med åren blivit sönderkörda och påverkade av egentligen förbjuden motortrafik samt att vissa partier efter sträckorna har varit för svåra att passera fram för allt med cykel. Därav syftet med detta projekt att utföra fysiska åtgärder som att bygga spänger och broar, lägga ut naturmaterial för att förbättra framkomligheten och höja statusen på lederna.

När åtgärderna är utförda så kommer lederna förbättra och skapa möjligheter till alla som använder ledstrukturerna att ta sig mellan destinationer i både Ockelbo och Sandvikens kommun, dessutom får man vacker naturupplevelse i klassisk fäbod-miljö på köpet.