Föreningssamverkan med ett lägerboende

Leader logga EU - jordbruksfonden logga

Ett nytt lägerboende för föreningar i Ockelbo som ges möjlighet till att arrangera lägerverksamhet för barn och ungdomar. Lägerbyggnaden ger möjlighet till uthyrning vilket ger inkomst till föreningarna samt fler besökare till Ockelbo.

Syfte

Behov finns hos föreningar i Ockelbo av ett gemensamt lägerboende. Behov finns även av en samverkan föreningar emellan som kan ske med en gemensamt lägerboende. Intresse finns även av andra föreningar från Mälardalen att hyra boende för läger i Ockelbo. Lägerboendet ligger intill Ugglebo Arena och kan då kombineras med hyra av hallen och konstgräsplanen.

Bakgrund

När Ugglebo Arena blev byggd så ser föreningarna en möjlighet att arrangera fler egna läger samt ta emot läger från andra kommuner - om det finns ett anpassat lägerboende. De får idag tacka nej till ca 10 läger per år från annan kommun. Den lägerverksamhet som finns idag har gott rykte - Ockelbos föreningar är bra på att arrangera läger. En samverkan föreningar emellan stärker oss.

Mål

Vår målsättning är att inbringa fler läger till kommun som ökar besöksnäringen genom att färdigställa byggnaden för lägerboendet. Vid projektets slut har föreningar planerat läger verksamhet i byggnaden för ca 100 personer.

Slutdatum 2023-09-01