Samtal pågår

- Integration och social inkludering

Inom projektet Samtal pågår möts människor för att samtala om normer, värderingar och kulturkrockar. Man erbjuds också information om viktig samhällsorientering

Projektet handlar om att sprida kunskap som kan leda till att minska spekulationer, missförstånd och onödig friktion mellan grupper i samhället. För att uppnå detta ska projektet bidra till att hitta mötesplatser för olika aktiviteter och samtal.

Målet är att det ska finnas en större förståelse oss Ockelbobor emellan samt att grogrunden för spänningar och främlingsfientlighet ska minska.

Projektet pågår från september 2018 till maj 2019.

Projektledare Marie Sjöberg

Ockelbo kommun har förlängt projektet fram till 2019-12-31

Hennes uppdrag: skapa gemenskap

Hennes uppdrag: skapa gemenskap

- Marie Sjöberg projektleder ”Samtal pågår” i Ockelbo

Här får nyanlända öva i badhuset

Här får nyanlända öva i badhuset

- muntlig introduktion reder ut (o)skrivna regler