Bredband & telefoni

Stadsnätet i Ockelbo, fd OboNet, är GavleNet och ägs av Gävle Energi. Gävle Energi är även kommunens utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling av bredband.

Om du har frågor kring utbyggnad av stadsnätet och vilka möjligheter som finns för dig att ansluta dig till nätet vänder du dig direkt till GavleNets kundservice.