Grävarbeten 2019

Grävarbeten 2019

– ortssammanbindande fibernät

Under sommaren och hösten 2019 bygger GavleNet ortssammanbindande fibernät till:

  • Gammelfäbodarna
  • Svartandal
  • Gammelboning
  • Ivantjärn

Ortssammanbindande nät innebär att man drar fibern från en ort till en annan för att i ett senare skede kunna ansluta områdesnät/byanät till omvärlden. I arbetet som pågår nu kommer alltså inga fastigheter att anslutas.

Utbyggnaden finansieras via bredbandsprojekten ”Fiber till Gävleborg” vilket är en kombination av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Gävleborg, GavleNet (Gävle Energi) och Ockelbo kommun.

För mera information https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/bredband/fiber-till-gavleborg/fiber-till-gavleborg-2/

Kontaktperson på GavleNet:

Bosse Larsson
026-17 86 27
Bo.larsson@gavleenergi.se

 

Kontaktinformation