Gammal telefon

Information om Telias avveckling av kopparnätet

- förändringar i det fasta telefonnätet

Bakgrund

Sedan 2011 har Telia successivt lagt ned telestationer i hela Sverige, framförallt på landsbygden. I början kallades nedstängningarna för "Telias teknikskifte" och gällde stationer med endast fast telefoni. Från 2015 kom även stationer aktiverade för bredband via ADSL att omfattas och Telia bytte namn på nedstängningarna till "Framtidens nät".

Nedstängningarna i Ockelbo kommun har berört följande telestationer:

 • Kolforsen (telefoni)
 • Vittersjö (telefoni)
 • Ivantjärn (telefoni)
 • Rönnbacken (telefoni)
 • Källsjöby (telefoni)
 • Brattfors (telefoni)
 • Svartsbo (telefoni)
 • Strömsborg (telefoni och bredband via ADSL)
 • Gnupen (telefoni och bredband via ADSL)
 • Åmotsbruk (telefoni och bredband via ADSL)
 • Mörtebo (telefoni och bredband via ADSL)
 • Jädraås (telefoni och bredband via ADSL)
 • Lingbo 2021-09-30

.

Mera information

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. De tillhandahåller information om förändringarna i tele- och bredbandsnäten.

Telia har en kundtjänst som ska vara operatörsoberoende och vara öppen för såväl Telias egna kunder som kunder till andra operatörer. Här ska man kunna få opartisk information om avvecklingen av kopparnätet och vilka alternativ som finns om man är berörd av detta.

Trygghetslarm

Kommunen har ansvar för att trygghetslarm fungerar som de ska. Kommunen använder sedan 2017 trygghetslarm som inte är beroende av det fasta telenätet. I och med det påverkas inte trygghetslarmen av nedstängningarna.