Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

I Landsbygdsprogrammets tidigare programperiod, 2014-2020, genomfördes nedan utbyggnadsprojekt med Ockelbo kommun som projektägare:

Åmot

Under sommarhalvåret 2014 byggdes fibernätet ut i centrala delarna av Åmot. Utbyggnaden möjliggjordes genom att man beviljades stöd om totalt 64% av de totala kostnaderna. Stöden kom från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 14%.

Övriga kostnader täcktes av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

Utbyggnaden drevs av Gävle Energi i nära samarbete med Byrådet i Åmot. Projektet ägdes av Ockelbo kommun.

Jädraås

Tillsammans med Jädraås Byråd har Ockelbo kommun och Gävle Energi byggt ut fibernätet i Jädraås. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att projektet via Länsstyrelsen beviljades stöd om totalt 75% av kostnaderna för bynätet. Stöden kom från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 25%.

Övriga kostnader täcktes av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

Utbyggnaden av etapp1 utfördes under hösten 2012 och etapp 2 under hösten 2013.

Kolforsen

Tillsammans med Kolforsens byförening har Ockelbo kommun och Gävle Energi byggt ut etapp2 av det optiska fibernätet i Kolforsen. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att projektet beviljades stöd totalt 100 % av kostnaderna för bynätet. Stöden kom från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 50%.

Utbyggnaden utfördes under hösten 2012.