Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

I Landsbygdsprogrammets innevarande programperiod, 2014-2020, finns möjlighet att söka stöd för bredbandsutbyggnad. De som kan söka stöd är föreningar (byalag), kommuner och företag.

Information om stöden och hur det går till att söka finns på Jordbruksverkets webbplats.

Åmot

Under sommarhalvåret 2014 byggdes fibernätet ut i centrala delarna av Åmot. Utbyggnaden möjliggjordes genom att man beviljades stöd om totalt 64% av de totala kostnaderna. Stöden kom från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 14%.

Övriga kostnader täcktes av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

Utbyggnaden drevs av Gävle Energi i nära samarbete med Byrådet i Åmot. Projektet ägdes av Ockelbo kommun.

Jädraås

Tillsammans med Jädraås Byråd har Ockelbo kommun och Gävle Energi byggt ut fibernätet i Jädraås. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att projektet via Länsstyrelsen beviljades stöd om totalt 75% av kostnaderna för bynätet. Stöden kom från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 25%.

Övriga kostnader täcktes av privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter från fastighetsägare i området.

Utbyggnaden av etapp1 utfördes under hösten 2012 och etapp 2 under hösten 2013.

Kolforsen

Tillsammans med Kolforsens byförening har Ockelbo kommun och Gävle Energi byggt ut etapp2 av det optiska fibernätet i Kolforsen. Utbyggnaden har möjliggjorts genom att projektet beviljades stöd totalt 100 % av kostnaderna för bynätet. Stöden kom från Landsbygdsprogrammet, 50%, samt en medfinansiering från PTS, 50%.

Utbyggnaden utfördes under hösten 2012.

Kontaktinformation

EU-loggo