Grannsamverkan i Ockelbo kommun

Ockelbo kommun stöttar grannsamverkan. Det är ett samarbete mellan boende och polisen i syfte att göra bostadsområden mindre attraktiva för brott. 

Grannsamverkan kan minska vardagsbrotten som begås i bostadsområdet. Det kan handla om inbrott i hus, lägenheter, bilar och skadegörelse. Arbetet med grannsamverkan kan även leda till större gemenskap mellan grannarna. Genom nätverket kan man hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Det kan införas i såväl villaområden, flerfamiljshus och fritidshusområden.

Enligt en utvärdering från Samverkan mot brott minskar risken för inbrott i genomsnitt med 36 procent, för de som är anslutna till Grannsamverkan. Att vara med i Grannsamverkan kostar ingenting.

Så går ni med i Grannsamverkan

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

Kontaktperson är kommunpolis Johanna Westlin som ni når via 114 14.

De boende utbildas av polisen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se