Det här kräver tillstånd enligt ordningslagen

Polisen utfärdar tillstånd för ärenden som faller under ordningslagen. Du behöver till exempel tillstånd för att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Tillstånd enligt ordningslagen krävs vid

Allmänna sammankomster som allmänheten har tillträde till:

 • Demonstration, opinionsyttring
 • Föreläsning, föredrag
 • Sammankomster för religionsutövning
 • Teater- och biografföreställning, konsert
 • Sammankomst, utövande av mötesfrihet
 • Cirkusföreställning

Offentliga tillställningar som allmänheten har tillträde till:

 • Danstillställning
 • Tävling, uppvisning i sport och idrott
 • Tivolinöje och festtåg
 • Marknader och mässor
 • Annan tillställning

Övriga ärenden enligt ordningslagen och lokal ordningsföreskrift med mera:

 • Handel på offentlig plats
 • Ianspråktagande av offentlig plats, till exempel uteservering eller placering av byggsäck på allmän gata
 • Sprängning
 • Fyrverkeri
 • Skjutning och skjutbanor
 • Störande buller