SSPF

SSPF

– Samverkan Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid

SSPFs uppdrag är att arbeta gemensamt med förebyggande arbete och att fånga upp ungdomar med riskbeteende. Vi använder oss av de resurser och arbetsmetoder som finns inom de verksamheter som ingår i SSPF-samverkan samt eventuellt andra aktörer utifrån behov.

SSPFs målgrupp

Ålder: Barn och unga från årskurs 5 till och med 25 år. Vilka ungdomar? De barn som det kan finnas anledning att hålla ett extra vakande öga på, tex barn och ungdomar som skolkar, misstänks begå brott, ägnar sig åt riskbruk/missbruk eller befinner sig i destruktiva miljöer.

Hur får man en SSPFinsats?

Man kan själv ta kontakt med någon av oss för att diskutera om det skulle kunna vara ett alternativ för dig/ditt barn, att delta i SSPF insats. Det kan också gå till så att någon av de aktörer som finns inom SSPF tror att en insats gemensamt inom SSPF kan vara ett bra stöd för en individ (eller grupp). Vi gör då en avkodad bedömning och om vi anser att SSPF kan vara ett bra alternativ tar vi in ett samtycke från personen/personerna för att sedan starta arbetet och sätta in det stöd som det finns behov av.

Samtycke

Arbetet bygger på att vårdnadshavare eller person som själv är över 18 år, godkänner att aktörerna inom SSPF får samarbeta och utbyta information mellan varandra, gällande person för SSPF åtgärd. Informationen rör endast det som har med SSPF samverkan att göra. Detta sker genom undertecknande av en samtyckesblankett.

Kontakter SSPF Ockelbo

Socialtjänsten:
Sofia Lindstrand
Biträdande enhetschef IFO
Socialsekreterare
Tel.0297-555 73
sofia.lindstrand@ockelbo.se

Skolan:
Maria Jahrefjord
Skolkurator
0297-553 12
maria.jahrefjord_larsson@ockelbo.se

Fritid:
Hanna Norling

Verksamhetsutvecklare
Samordnare Fritidsgårdar
026-27 32 64
073-755 55 50