Vattensäkerhet

Vattensäkerhet

Fem tips från Ockelbos simhallspersonal

I Ockelbo kommun ska du känna dig säker när du badar. Vid vår kommunala badplats Sjöbacken har vi både livboj och livräddningsbåt. Vår simhallspersonal har i en film listat fem tips om vad som är viktigt att tänka på.

Fler tips från Svenska Livräddningssällskapet

Badvett

 • Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka
 • Ta reda på var du hittar livräddningsutrustning
 • Ha alltid sällskap med dig när du badar
 • Ha hela tiden uppsikt över varandra
 • Gå försiktigt på brygga, klippa eller bassängkant
 • Hoppa och dyk bara om det är tillräckligt djupt
 • Simma längs med strand eller brygga
 • Knuffa aldrig i någon eller håll fast någon i vattnet
 • Undvik att simma under brygga och hopptorn
 • Ropa bara på hjälp när du verkligen behöver
 • Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet

Båtvett

 • Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka
 • Ta med räddningsutrustning i båten
 • Använd alltid flytväst
 • Ha alltid sällskap i båten
 • Sitt ner i mindre båtar och byt bara plats om du måste
 • Var rätt antal personer i båten
 • Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet
 • Om du behöver hjälpa någon upp i båten – ta upp personen i aktern
 • Om du behöver hjälp: vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna
 • Om du ramlar i vattnet – stanna vid båten
 • Respektera miljön och andra personer som är på sjön

Ring 112 om det sker en olycka.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet