Teletal

- stödfunktion vid telefonsamtal

Personer som har svårt att prata, skriva, eller minnas, kan ha stora problem att prata i telefon. Då kan man få hjälp av tjänsten Teletal.

Teletal är en kostnadsfri tjänst och erbjuder personligt stöd vid telefonsamtal. En tolk är med under samtalet och upprepar och fyller i när det behövs. Tolken kan föra anteckningar under samtalet som sedan skickas till användaren. Teletal är även tillgängligt för den som vill ringa till en person med exempelvis talsvårigheter. Teletals tolkar har tystnadsplikt.

Man behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Ring till Teletal


 - Skriv in ditt telefonnummer så ringer teletal upp automatiskt

  • Telefonnummer 020-22 11 44
  • Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19
  • Du når också Teletal genom Ockelbo kommuns växel 0297-555 00

Öppettider

Måndag - fredag öppet klockan 08.00-20.00
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12.00 – 16.00

Förbättrad tillgänglighet

I den nationella handlingsplanen för den svenska handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) är ett av målen att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.
Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar för personer med funktionsnedsättning. Vi vill ta bort ett av dessa hinder i vår verksamhet genom att förbättra tillgängligheten med hjälp av Teletal.