Torghandel

Torghandel

på torget och på offentlig platsmark

Kommunen har 6 platser för torghandel placerade på torget i centrala Ockelbo. Platserna bokas genom kommunens växel som också tar in avgiften.

Upplåtelse av offentlig platsmark

Det som i detaljplaner är angivet som offentlig platsmark kan tillfälligt användas för andra ändamål ex.vis byggnadsställning, container, marknad etc. Tillstånd söks hos Polismyndigheten i Gävle och är avgiftsbelagd. Remiss skickas till kommunen, som ägare av marken, där tekniska förvaltningen beslutar om tillstånd eller avslag. Ansökan bör göras i god tid, 6-8 veckor före upplåtelsedatum.