Trafik

Trafik & infrastruktur

Vare sig vi går,cyklar, åker bil eller åker kollektivt är det viktigt att trafiken fungerar väl och att gator och trottoarer är välskötta.

Om man låter bilen stå och istället cyklar, går eller åker kollektivt bidrar  det till en hälsosammare miljö  med renare luft, minskat buller och säkrare trafikmiljö. Att cykla eller gå bidrar även till bättre hälsa och sparade pengar.