Lokala trafikföreskrifter

I Trafikförordningen finns alla regler som bestämmer hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Utmärkande för dessa regler är att de är generella - de gäller likadant i hela landet. 

Förutom de generella reglerna i trafikförordningen finns lokala trafikföreskrifter vilka är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunstyrelsen ansvarar för att besluta om lokala trafikföreskrifter. 

Alla lokala trafikföreskrifter finns i Svensk Trafikföreskriftsamling, www.stfs.se (öppnas i nytt fönster).