Övergiven skrotbil i naturen

Återvinning av skrotbilar och övergivna fordon

Så anmäler du ett övergivet fordon

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är den som äger en övergiven bil som är straffrättsligt ansvarig för bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Övergivna fordon på gator och i terräng

De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till tekniska enheten i Ockelbo kommun.

Anmäl ett övergivet fordon genom vår e-tjänst Övergivet fordon - anmälan (öppnas i nytt fönster).

Fordon som övergivits på privat mark anmäls till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen via e-tjänsten ovan om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem.
Trafikverket, flytt av fordon  (öppnas på trafikverket.se)

Ett övergivet fordon kan bli stående kvar under en tid medan kommunen jobbar med att få kontakt med ägaren och uppfylla de juridiska kraven innan vi kan flytta bort fordonet.

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare.

Bilretur – Bilproducenternas mottagningssystem  (öppnas på bilretur.se)


Skrota bilen – Sveriges bilåtervinnares riksförbund  (öppnas på sbrservice.se)