Vid snöröjning & sandning

Här hittar du information

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

  1. Centrum (inkl. Sjöängsvägen) och bussvägar. Skolor/förskolor.
  2. Övriga områden

Ansvarsområden och kontaktuppgifter

Vem ansvarar för vilken väg?

De större vägarna såsom väg 272 och 303, samt Södra och Norra Åsgatan ansvarar Trafikverket för. De mindre vägarna inom Ockelbo och i byarna ansvarar olika vägföreningar för. Kommunen ansvarar för snöröjning vid de kommunala verksamheterna. På Trafikverkets hemsida kan du i en karta se vem som ansvarar över olika vägar. 

Klicka här för att se kartan (öppnas på trafikverket.se)

Välj "Väghållare" under menyn "Välj vad du vill se i kartan" och zooma in på ett område i Ockelbo kommun.

Ockelbo vägförening:

Vägar i och omkring Ockelbo centrum. Se karta (öppnas i nytt fönster).

Vid normalt snöfall* ska snöröjning vara utfört inom 6–8 timmar. Halkbekämpas med sand.

Ockelbo vägförening: Hans Ledin, 070-635 52 74
Hanssons Transport: Lars Hansson, 070-543 53 59

Ockelbogårdars bostadsområden: 

Gunnar Hallberg0297-55305

Ockelbo kommun:

Håkan Löfstrand, 0297-555 87 och Mattias Sundberg

  • Skolor/förskolor, Ockelbo och Lingbo
  • Kommunens gång- och cykelvägar
  • Bysjöstrand
  • Uret

Peter Malmgren: 070-683 08 39

Vid normalt snöfall* ska snöröjning och sandning vara utförd inom 10–12 timmar.

Lingbo:

Förskola och Ockelbogårdars bostadsområden; Peter Malmgren 070-683 08 39

Handskottning; Yttre skötsel, Ockelbo kommun, Håkan Löfstrand 0297-555 87

Lingbo vägförening: Mats Persson, 072-571 37 88

Åmot:

Förskola och Ockelbogårdars bostadsområden: Liz Lundblom, 073-728 00 68

Åmots vägförening, i och kring centrum: Stefan Wikholm, 070-226 50 78

Jädraås:

Förskola och Ockelbogårdars bostadsområden: Kjell Persson, 070-568 34 69

Handskottning; Yttre skötsel, Ockelbo kommun, Håkan Löfstrand 0297-555 87

Jädraås vägförening, i och kring centrum: Tage Kols, 070-580 42 48

Trafikverket:

Större vägar till och från Ockelbo, samt Södra- och Norra Åsgatan. Ansvaret omfattar även trottoarer som tillhör dessa vägar.

Magnus Jonsson, Svevia magnus.jonsson@svevia.se

Mathias Lundgren lokal entreprenör

Väg 272 från OKQ8 mot Sandviken.

PEAB: 072–533 32 14.

Journummer Trafikverket: 0771–921 921.

Sand för privata fastighetsägare

Sandningssand för privata fastighetsägare (max tre hinkar / hushåll) finns att hämta utanför grindarna vid Hansson transport. Ta med egen spade och hinkar.

*) Normalt snöfall 5–10 cm snö