Vid snöröjning & sandning

Här hittar du information

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Vid snöröjning & sandning

Prioritetsordningen vid snöröjning:

  1. Centrum (inkl. Sjöängsvägen) och bussvägar. Skolor/förskolor.
  2. Övriga områden

Ockelbo vägförening:

Vägar i och omkring Ockelbo centrum. Se karta på www.ockelbo.se/snorojning-sandning

Vid normalt snöfall* ska snöröjning vara utfört inom 6–8 timmar. Halkbekämpas med sand.

Ockelbo vägförening: Hans Ledin, 070-635 52 74
Hanssons Transport: Lars Hansson, 070-543 53 59

Ockelbogårdars bostadsområden: Gunnar Hallberg0297-55305

Ockelbo kommun: Håkan Löfstrand, 0297-555 88 och Mattias Sundberg

  • Skolor/förskolor, Ockelbo och Lingbo
  • Kommunens gång- och cykelvägar
  • Bysjöstrand
  • Uret

Peter Malmgren: 070-683 08 39

Vid normalt snöfall* ska snöröjning och sandning vara utförd inom 10–12 timmar.

Lingbo:

Lingbo vägförening: Mats Persson, 072-571 37 88

Åmot:

Förskola och Ockelbogårdars bostadsområden: Liz Lundblom, 073-728 00 68

Åmots vägförening, i och kring centrum: Stefan Wikholm, 070-226 50 78

Jädraås:

Förskola och Ockelbogårdars bostadsområden: Kjell Persson, 070-568 34 69

Jädraås vägförening, i och kring centrum: Tage Kols, 070-580 42 48

Större vägar till och från Ockelbo, samt Södra- och Norra Åsgatan. Ansvaret omfattar även trottoarer som tillhör dessa vägar.

Magnus Jonsson, Svevia

Mathias Lundgren

Väg 272 från OKQ8 mot Sandviken.

PEAB:            072–533 32 14.

Journummer Trafikverket: 0771–921 921.

Sand för privata fastighetsägare

Sandningssand för privata fastighetsägare (max tre hinkar / hushåll) finns att hämta utanför grindarna vid Hansson transport. Ta med egen spade och hinkar.

*) Normalt snöfall 5–10 cm snö