Snöröjning & sandning

Vid snöröjning & sandning

- här hittar du information

Vid snöfall är det kommunens uppgift att skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Vägföreningen ombesörjer väghållning i Ockelbos centralort i samarbete med Höga kusten och Trafikverket - Svevia. Ansvaret omfattar gator och gång/cykelvägar.

Ockelbogårdar ansvarar för gångvägar samt parkeringar och vägar i sina områden, som sköts av Höga kusten.

Snöröjning

Vägföreningen:

När det kommit 5 cm snö, har plogbilen normalt 6–8 timmar på sig att ploga sträckan. Halkbekämpas med sand.

Vid större snöfall kan det ta upp till 24 timmar. Snöröjningen sker enligt turordning nedan.

Prioritetsordningen vid snöröjning:

 1. Centrum (inkl. Sjöängsvägen) och bussvägar
 2. Skolor/förskolor
 3. Övriga områden

Svevia sköter övriga stora vägar kring Ockelbo kommun till exempel vägar till Jädraås, Lingbo och Åmot samt byvägarna Mo, Ulvsta och Åbyggeby.

Sandning

I första hand prioriteras bussvägar, trafikleder, gator samt gång/cykelvägar. Dessa gator och cykelvägar halkbekämpas först och därefter prioriteras övriga gator och torg.

Sandningsmaterial finns att hämta utanför grindarna vid Hansson transport. Egna hinkar och spadar gäller (max 3 hinkar).

Ockelbogårdar ansvarar för gångvägar samt parkeringar och vägar i sina områden, som sköts av Höga kusten.

Kommunens skolor, förskolor och äldreboende

Höga kusten ansvarar för att skolor, förskolor och Bysjöstrand skottas och sandas.
Åmots förskola sköts av Åmek.

Övriga vägar i Ockelbo kommun:

Ockelbo vägförening - 070-635 52 74
Jädraås vägförening -070-580 42 48.
Lingbo vägförening - 072-571 37 88.
Åmot vägförening - 070-226 50 78.
Åmek 073-728 0068 ansvarar för skolan i Åmot, samt Ockelbogårdars områden.

Snöröjare åt VF Ockelbo och på Stora Enso/Kopparfors vägar är:
Hanssons Transport - 070-543 53 59, 0297-413 30

Kontaktinformation

 • Kent Persson
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  070-414 14 25
 • Henrik Astner
  Administratör
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 54

Journummer Trafikverket

0771-921 921

Kontakt Ockelbo VF

070-635 52 74

Kontakt Jädraås VF

070-580 42 48

Lingbo VF

072-571 37 88

Åmot VF

070-226 50 78