VMA - viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA

- Viktigt Meddelande till Allmänheten

Vad är VMA?
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är en kraftig ljudsignal utomhus som varnar för stora olyckor och störningar i samhället.
Signalen ljuder till exempel när det finns risk för giftig brandrök, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. 

Hur låter signalen?
Varningssignalen upprepas under två minuter. Den ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus emellan varje signal.
När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.

Vad ska du göra när signalen ljuder?
Stanna inne, eller gå in om du är ute.
Stäng dörrar, fönster och luftventiler till bostaden.
Sätt på radiostationen P4 och lyssna på information om vad som har hänt och vad du bör göra.

Signalen provas fyra gånger per år
Signalen provas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.
Då behöver du INTE göra någonting, inget allvarligt har hänt.

Var hörs signalen?
Signalen hörs över centrala Ockelbo.
De tre varningstutorna sitter i norra, centrala och södra samhället.