VMA

- Viktigt Meddelande till Allmänheten

Vad är VMA?
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är en kraftig ljudsignal utomhus som varnar för stora olyckor och störningar i samhället.
Signalen ljuder till exempel när det finns risk för giftig brandrök, giftiga gasutsläpp eller explosionsrisk. 

Hur låter signalen?
Varningssignalen upprepas under två minuter. Den ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus emellan varje signal.
När faran är över ljuder en 30 sekunder lång signal.

Vad ska du göra när signalen ljuder?
Stanna inne, eller gå in om du är ute.
Stäng dörrar, fönster och luftventiler till bostaden.
Sätt på radiostationen P4 och lyssna på information om vad som har hänt och vad du bör göra.

Signalen provas fyra gånger per år
Signalen provas den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.
Då behöver du INTE göra någonting, inget allvarligt har hänt.

Var hörs signalen?
Signalen hörs över centrala Ockelbo.
De tre varningstutorna sitter i norra, centrala och södra samhället.

In other language

What’s the VMA?
The VMA is a loud signal sound outdoors, that alerts the general public to be aware of situations that constitutes a risk of injury to life, health, property or the environment; for example at exposure of risk because of dangerous fires, toxic gas release or the risk of explosion.

What does the signal sound like?
The important announcement signal is sounded for at least two minutes and consists of a seven-seconds long blast, with a 14 second pause in between.
A 30 second continuous signal is sounded as an ending to the announcement.

What to do when the signal sounds
When you hear the signal you should go inside, or stay inside, close all doors, windows and ventilation. Turn on the radio to station P4 in order to receive information.

The signal is tested four times a year
The announcement signal is tested at 15:00 on the first normal working Monday of March, June, September and December. At theese times you need to do nothing. 

Where can I hear the signal?
The sound can be heard in the central area of Ockelbo.

رسالة هامة للعامة

اصوات الإنذار في أوكلبو تحذر من حدوث الخطرـــــ ابتداءً من 2016

 

رسالة مهمة للعامة، هي إشارة مسموعة بصوت عالي في الهواء الطلق يحذر من وقوع حوادث كبيرة وأضطربات في المدينة

أصوات ألانذار تقرع عند حدوث الخطر في حالة تسرب غازات سامة او دخان الحريق المضر او الأنفجار إلخ

 

كيف يكون صوت الإنذار؟ 

صوت الإنذار يتكرر خلال دقيقتين. الصوت يدوم ٧ ثوان مع توقف ١٤ ثانية.

عند زوال الخطر تسمع الإشارة لمدة ٣٠ ثانية.

 

ماذا ستفعل عند سماعك إشارة الإنذار؟ 

إبقى في الداخل او أدخل إلى الداخل إذا كنت في الخارج.

إغلق الابواب و النوافذ وفتحات التهوية في البيت.

افتح الراديو و استمع الى راديو السويدي 4P. إستمع إلى المعلومات المضمونة عن ما قد حصل وما المطلوب منك فعله.

 

إشارة الإنذار تجرب أربع مرات في السنة. 

إلإشارة تجرب أول يوم إثنين (من غير العطلة) من شهر مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر.  

لا يفترض منك عمل اي شي، ففي الحقيقة لم يحصل شيء.

 

أين تسمع الاشارة؟ 

صوت إشارة الإنذار يسمع من كل أنحاء أوكلبو، أبواق الإنذار الثلاثة نصبت في الشمال و مركز المدينة و ايضاً الجنوب.

 

ኣጋዳሲት ምልእኽቲ ናብ ህዝቢ--(VMA)Viktigt Meddelande till Allmänheten

ናይ ድወል መጸወዒ ኣብ ኦከልቦ ካብ ሓደጋ ያጣንቂቅ

 

እንታይ ማለት ኢዩ(VMA)፧

VMA ኣጋዳሲት ምልእኽቲ ናብ ህዝቢ ማለት ኣዝዩ ሓያል ድምጺ ዘሎዎ ዳዉል መጸወዒ ኣብ ደገ ኮይኑ ካብ ዓበይቲ ሓደጋታትን ክምኡ ዘኣመሰለ ነገራት ንህዝቢ ዘጠንቂቅ እዩ።ጠንቂ መደወሊኡ ድማ ናኣብነት ሓደጋ ምስ ዘጋጠም፡ ባርዕ፡ ወዘተ………..

ከመይ ይመስለ እቲ ድምጺ፧

እቲ መጠንቀቂ ድምጺ ኣብ ዉሽቲ ክልተ ደቂቅ ቡዙሕ ጊዘ ይዳጋገም እዩ።እቲ መጠንቀቂ ድምጺ ኣብ ዉሽቲ ክልተ (2)ደቂቅ ቡዙሕ ጊዘ ይዳጋገም እዩ። ኢዚ ድምጺ ኢዚ(7) ካልኢት ንውሓት ዘሎዎ ኮይኑ (14)ካልኢት ድማ ስቅ ይብል እዩ። ኮምኡ ገሩ ድማ      ኣብ ዉሽቲ ክልተ(2) ደቂቅ ቡዙሕ ጊዜ ይዳጋገም።ሓደጋ ምስ ኣብቀዐት ን(30) ካልኢት ናውሕ ድምጺ ይጋብር።

እንታይ ክትጋቢር ኣሎካ ናይ ድምጺ ዳዊል ምስ ዝጅምር፧

ኣብ ዉሽጢ ገዛኻ ተጸበይ ወይ ድማ ኣብ ደገ እንታዳኣ ኣለኻ  ገዛኻ እቶው።

ማዕጾ፣ፍንስትራን ቨንትላኹን (luftventilationሻጊጦ ወይ ዒጾዎ ኣብ ገዛኻ። sverige ረድዮ p4 ወሊዕካ እንታይ ከም ዘጋጠመን እንታይ ክትጋብር ከም ዘሎካን ተኻታተል።

ናይ ድምጺ መደወሊ 4ጊዘ ኣብ ዓመት ፈተነ ይጊበረሉ እዩ።

እቲ ናይ ድምጺ መደወሊ ኣብ መጀመርታ ሶኒይ ናይ ነብሲ ወከፍ  ወርሒ መጋቢት፣ሰነ፣መስከረምን ታሕሳስን ፈተነ ይግበረሉ እዩ ሳዓት 15:00:: ሹዑ ክትገብሮ ዘለካ ሱጉምቲ  ወላ ሓንቲ የሎን።

ኣበይ ይስማዕ እዚ ድምጺ፧ 

እዚ ድምጺ እዚ ኣብ ማኣከላይ (centrala) ኦከልቦ ይስማዕ። እቶም 3 ዓበይቲ ናይ መጠንቀቂ ኪላክ ኣብ ሰመንን(norra)፣ማኣከላይን (centrala)ደቡባዊን(södra) ክፋላት ኦኪልቦ (ockelbo) ይርከቡ እዮም።