Vi vill veta vad du tycker!

Enkätundersökning om vad äldre tycker om äldrevården på väg ut

Var med och påverka hur vårt stöd till dig ska se ut.

I början av 2022 kommer det att skickas ut undersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” till personer som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. 

Syftet med undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är att ge enskilda äldre en röst samt att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån brukarnas perspektiv. Det möjliggör för oss i Ockelbo kommun att utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorg tycker.

Det är viktigt att det är de äldre själva som ska ta ställning till om de vill medverka. De som inte kan svara får gärna be någon anhörig/närstående eller god man om hjälpt. Det är den äldres uppfattning som ska framgå i svaren. 

  • Enkäten skickas ut i januari 2022 från Socialstyrelsen
  • Sista dagen att svara är den 27 mars 2022
  • Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då även besvaras på engelska, finska, arabiska, meänkieli, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska.
  • Inloggningsuppgifterna till webbenkäten finns på postenkäten. 
  • Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsen webbplats i slutet av juni 2022.

Mer info kommer till de som undersökningen berör, och har du frågor, vänd dig till den verksamhet som du har beviljad omsorg i. 

Vi ser fram emot ditt svar!