FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd, hjälp och boende som underlättar din vardag.

LSS

LSS

Lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade

En person som skriver på en dator

Vad skriver personalen om mig

Till Dig som har insatser från Socialförvaltningen och till Dig som är närstående