FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd, hjälp och boende som underlättar din vardag.

LSS

LSS

Lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade

Personliga ombud

Personliga ombud

Om du önskar extra råd och stöd

En person som skriver på en dator

Vad skriver personalen om mig

Till Dig som har insatser från Socialförvaltningen och till Dig som är närstående