Socialpsykiatri

Har Du en psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan Du ansöka om boendestöd hos en handläggare.

Det kan till exempel vara stöd kring praktiska göromål i hemmet eller att genomföra daglig rutiner. Boendestödet ska stödja och träna Dina egna förmågor till ett självständigt liv. I de fall Du inte själv förmår att vara aktivt deltagande kan Du ansöka om hjälp via hemtjänsten.

Kan Du inte på grund av Din funktionsnedsättning stå till arbetsmarknadens förfogande, delta i arbetsmarknadsåtgärder eller utbilda Dig kan Du även ansöka om stöd till meningsfull sysselsättning.

Kommunen bedriver även en träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning som finns i kvarteret Uret.