Personliga ombud

Om du önskar extra råd och stöd

Vad gör ett Personligt ombud

Det personliga ombudets insatser riktar sig till personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar.

Ett personligt ombud kan vara "språkrör" för person med psykisk funktionsnedsättning om han/hon vill det och hjälpa honom/henne att få:

• Råd och stöd
• Samordning av olika insatser
• Individuell plan, om man önskar det 
• Kontakter med myndigheter, sjukvård och föreningar etc
• Vård, stöd och service utifrån önskemål, behov och laglig rätt

De personliga ombuden har tystnadsplikt. Insatserna är kostnadsfria och personliga ombuden har ingen myndighetsutövning. Arbetet sker helt på uppdrag av dig som har en psykisk funktionsnedsättning.


Hur söker Du om Personligt Ombud

Du tar kontakt med ombudet direkt eller med hjälp av någon annan. Det viktiga är vad du själv önskar. Efter avslutat uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka Personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.


Ombudens upptagningsområde är kommunerna i Västra Gästrikland, d v s Hofors, Ockelbo och Sandviken.