Daglig verksamhet

Vem får daglig verksamhet?

LSS ger personer som tillhör personkretsen 1 och 2 rätt till daglig verksamhet om de har behov av insatsen. Daglig verksamhet ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder får möjlighet till sysselsättning, förutsatt att personen saknar förvärvsarbete och inte går på någon utbildning.

På dagcenter är verksamheten utformad för att erbjuda personer med funktionsnedsättning stimulans, utveckling och gemenskap efter hans eller hennes önskemål. Insatsen ska öka den enskildes möjligheter att leva som andra.

Daglig verksamhet kan också  erbjudas som praktikplats. Antingen inom kommunal verksamhet eller i ett privat företag.