HEMSJUKVÅRD

Med Hemsjukvård avses Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid (minst två veckor). Kommunen ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av Distriktssköterskor/sjuksköterskor/arbetsterapeuter och fysioterapeuter till patienter som inte med hjälp kan ta sig till hälsocentralen.

Region Gävleborg har ansvaret för alla andra hembesök, läkarvård, hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av hälsocentralerna och specialistvård.

Avgiften för hemsjukvård är 300 :-/månad och omfattar även eventuella hjälpmedelsavgifter.
Avgiften ingår i den kommunala maxtaxan.

Patientnämnden

Patientnämnden

Vill Du klaga på något inom hälso- & sjukvården i kommunal regi?

Kontaktinformation

 • Receptionen Socialförvaltningen
  socialforvaltningen@ockelbo.se
  Torggatan 7
  816 30 Ockelbo
  0297-555 67
  Telefontid: 08:00-12:00 13:00-16:30
 • Britt Aspgren
  Enhetschef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
  Sjöängsvägen 26
  816 30 Ockelbo
  070-590 99 48