Dödsboanmälan

Dödsboanmälan görs av socialtjänsten, och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods är begränsade eller endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Dödsboanmälan upprättas kostnadsfritt av en handläggare inom socialtjänsten som översänder denna till Skatteverket.
Dödsboanmälan kan inte upprättas om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt eller om någon av dödsbodelägarna i stället begär att en bouppteckning ska upprättas.

Viktigt att tänka på:

Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar. Finns autogiro ska dessa stoppas.
Finns fullmakt, upphör denna att gälla vid dödsfallet.