Våldsutsatt

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper rättsliga, sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Begreppet våld i nära relationer utgörs av alla typer av våld som förekommer mellan närstående, såväl som heterosexuella som samkönade förhållanden samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Det som är kännetecknande är att den våldsutsatta har en nära relation och starkt emotionellt band till förövaren.

Våldet kan vara fysiskt, olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp. Det kan även utgöras av kränkningar, försök till isolering, psykologisk nedbrytning. Det som också inräknas är de hot som kan förekomma.

En mänsklig rättighet enligt FN artikel 3 innebär att "var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet". 

Känner Du dig rädd eller hotad?
Känner Du dig kontrollerad och isolerad?
Har Du blivit slagen?
Har Du tvingats till sexuella handlingar?
Du kan få hjälp! Det är en naturlig reaktion om du känner dig osäker och förvirrad. Det är inte ditt fel om du blivit hotad eller slagen.

Vid omedelbar fara - ring 112

Polisanmälan - ring 114 14

Vid behov av vård eller behandling - ring Sjukvårdsrådgivningen 1177

Tveka inte att kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen om du upplever våld eller om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.