Riskbruk, missbruk & beroende

Socialtjänsten

Socialtjänsten i Ockelbo kommun ska motverka att okontrollerat bruk av alkohol och droger leder till social utslagning för den enskilde.

Vi erbjuder:
• Tre anonyma konsultativa, motiverande samtal hos alkohol-      och drogterapeut
• Kartläggning och bedömning av missbruks/beroende-problematiken med förslag till behandling
• Bistånd för fortsatta behandlande enskilda samtal hos alkohol- och drogterapeut söks via  handläggare på Vuxenenheten
• Socialnämnden kan efter prövning bevilja bistånd till behandling på de behandlingshem som  kommunen anlitar
• I samverkan mellan Ockelbo, Hofors- och Sandvikens kommun anordnas, några gånger per år, kurser för anhöriga/närstående till personer med missbruk/ beroende
• Alkohol- och drogterapeut har även enskilda samtal för anhöriga/närstående

Anhöriga under 18 år:
För barn- och ungdom under 18 år finns möjlighet att få råd och stöd via barn- och familjeenheten i samverkan med vuxenenheten.

Region Gävleborg

Sjuksköterskor och läkare på Beroendecentrum Västra Gästrikland på Sandvikens sjukhus bistår med medicinsk bedömning och vård.

Vi erbjuder:
• bedömning och behandling för abstinensbehandling polikliniskt (på hemmaplan) eller remiss till slutenvård
• medicinsk behandling (ex. Antabus, Naltrexon mm)
• nedtrappning av läkemedel
• blodprover för leverstatus mm
• drogscreening, om nödvändigt, under pågående behandling
• Motiverande samtal