Dataskydd

Så arbetar Ockelbo kommun med dataskydd

Syftet med dataskyddsförordningen, GDPR

När du kommer i kontakt med oss vill vi att du ska veta hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Dataskyddförordningen ska skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott dataskydd för de system där personuppgifter behandlas.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter,
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempels ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder,
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Din kontakt med oss

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning och för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund/medborgare vilket innefattar; erbjuda skolgång, försörjningsstöd med mera.

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy. (öppnas på ny sida på ockelbo.se)

Det här är en personuppgift

En personuppgift är all information som går att knyta till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, bilder, data- och telefonloggar med mera. Vi bedriver många olika verksamheter och för att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Uppgifterna kan inhämtas på olika sätt, oftast direkt från dig men ibland från någon annan till exempel myndigheter som Skatteverket.

Incidentrapportering

När en myndighet eller ett företag har gjort något fel med dina uppgifter, behöver du få reda på det. Att få reda på att någon brutit ett förtroende är första steget både mot att kunna rätta till det som blivit fel och se till att det inte händer igen – viktiga delar av varje fungerande rättssamhälle.

Information om de uppgifter vi har och vad som gäller om något är felaktigt

Vill du ha en sammanställning av dina personuppgifter som vi behandlar, eller om någon uppgift behöver rättas, ska du vända dig till kommunen med en begäran.

Det gör du på något av dessa sätt:

  • Via vår e-tjänst till höger i menyn.
  • Genom att besöka Ockelbo  kommuns Välkomstcenter i kommunhuset på Södra Åsgatan 30 D om du inte har tillgång till Bank-ID.

Anledningen till att du behöver legitimera dig (via bank-ID eller med körkort, pass och dylikt) är en säkerhetsfråga, för att förhindra att ingen obehörig begär utdrag eller ändringar som rör dig.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Ockelbo kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Ockelbo kommuns dataskyddssamordnare:

E-post: dataskyddssamordnare@ockelbo.se

Dataskyddssamordnarna arbetar lokalt på kommunen för att stötta verksamheten i deras arbete att efterleva GDPR.

Alternativt kan du vända dig till vårt dataskyddsombud, som bland annat har till uppgift att bevaka att Ockelbo kommun efterlever GDPR.

Dataskyddsenheten
801 84 Gävle kommun
Telefon: 026-17 80 00, begär att få tala med Ockelbos Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombudockelbo@gavle.se

Mer om Dataskyddsombud

Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner har en gemensam organisation för Dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.