Tillgänglighetsredogörelse för ockelbo.se

Ockelbo kommun står bakom webbplatsen ockelbo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur ockelbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades 23 mars 2021.