Tillgänglighetsredogörelse

För ockelbo.se

Ockelbo kommun står bakom webbplatsen ockelbo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På sidan beskrivs hur ockelbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsarbete på ockelbo.se

Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en hög nivå på tillgängligheten och efterleva lagstiftningen när gäller det redaktionella innehållet, design och teknik på ockelbo.se.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ockelbo.se i något annat format kan du kontakta kommunen via e-post webbteamet@ockelbo.se, tfn 0297-555 00 växel.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att den inte uppfyller lagens krav, meddela webbteamet i Ockelbo kommun.

Det gör du genom att fylla i detta formulär – öppnas i nytt fönster.

Du kan även meddela oss via e-post webbteamet@ockelbo.se, eller telefon 0297-555 00 växel.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning - länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Våra filmer från Kommunfullmäktiges sammanträden är otextade.
  • Vissa PDF-dokument är fortfarande inte helt tillgänglighetsanpassade. 

Oskäligt betungande anpassning

Ockelbo kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade på grund av den stora tidsåtgång det innebär och de resurserna finns inte.
  • En del av pdf-filerna på webbplatsen, som äldre protokoll och liknande, är inskannade dokument som baseras på dokument som inte är digitaliserade. Därmed är de otillgängliga för läshjälpmedel och liknande. Vårt mål är ändra alla blanketter till e-tjänster men i dagsläget är det praktisk omöjligt att rätta till då vi inte har de resurserna.
  • Vi arbetar kontinuerligt att rätta upp de brister som granskningsrapporten från DIGG visade. Då vi är en liten kommun och medarbetare med flera uppdrag och detta är resurskrävande åberopar vi tillfälligt oskäligt betungande för de brister som kvarstår.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som inte står under vår kontroll.

Vi har påtalat bristerna för leverantörerna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ockelbo.se.

En granskning gjordes av DIGG  Myndigheten för digital förvaltning i april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 oktober 2021.