Kommun & politik

Lokala utvecklingsplaner stödjer utveckling av byarna

paket delas ut till lingbo byförening

För att utveckla sin bygd har byarna Jädraås, Lingbo och Åmot tagit fram lokala utvecklingsplaner som hjälp. I slutet av oktober hölls ett avslutnings- och överlämningsmöte för de lokala utvecklingsplaner (LUP) som utvecklats inom projektet Förädlingsmackapären. Mötet samlade representanter från byarna och kommunen för att reflektera över pågående arbeten och överlämna erfarenheter från processen.

Förädlingsmackapären är ett projekt som leds av X-ing Gävleborg. Under mötet presenterade Lingbo sin uppdaterade plan enligt en ny modell som även innefattar en lokalekonomisk analys. Till sin hjälp gjorde byaföreningen en enkät med invånare i Lingbo.

Första hindret var hur många svar vi skulle få. När vi knackade dörr fick vi ihop tio svar första omgången, men sen kom vi på att vi kunde skicka ut en enkät. Den gick ut till 400 personer och vi fick ungefär 123 svar, det är vi väldigt nöjda med. Frågorna handlade om vad Lingboborna tycker är viktigast och vad som saknas för att kunna utveckla bygden. Det blev ett bra underlag för planen, som vi nu måste informera om och se till att hålla levande, berättade Inger Kalmering och andra representanter från Lingbo byförening.

Åmot har haft stor hjälp av sin lokala utvecklingsplan som togs fram 2019. En av de visioner som framfördes var att skapa ett slags folkets hus i den nedlagda skolan – något som blev till verklighet.

Det gick som tåget att ta fram ”LUP-en” och många var engagerade i processen. Vi lyckades skapa Föreningshuset, som är vår bygds mötesplats i den före detta skolan. Idag rymmer den en konferenslokal, kontor, arkiv, gym, vävstuga och slöjdsal bland annat. Nu måste vi se till att fortsätta jobba med utvecklingsplanen och hålla den levande. Då vi tog fram planen för fyra år sedan visste vi inte exempelvis att frågan om dammarna som hotas av utrivning och påverkar hela bygden skulle bli aktuell, säger Kenneth Norén, ordförande i Åmots byaråd.

Reflektionen från Jädraås, som också har en utvecklingsplan från 2019, är att den varit ett bra stöd till fördelning av bygdepengen.

Vi har genomfört en del av de prioriteringar som ingår i planen, men en del saker har varit hopplösa, till exempel att sänka hastigheten i trafiken som går genom byn, det finns så många intressenter. Planen har däremot varit ett bra stöd för de beslut som tagits när vi delat ut bygdepengar ur vindkraftsfonden, berättade Christer Lundqvist som är ordförande i Jädraås byråd.

I Ockelbo deltar förutom Jädraås, Lingbo och Åmot även området väster om centralorten, kallat Västra Ockelbo. Västra Ockelbo arbetar nu med att ta fram en lokal utvecklingsplan för sin bygd.

Ockelbo kommun, som bland annat representerades av kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande, betonade under kvällen värdet av lokala utvecklingsplaner och hur dessa integrerats i kommunens olika övergripande planer. Bland annat i Översiktsplan 2040 som beräknas antas under våren 2024.

Bygdernas planer utgör en helhetsbild av kommunen och spelar en viktig roll för vad som prioriteras i byarna, tillsammans med synpunkter från andra sammanhang, såsom företagarträffar, föreningsträffar och trygghetsvandringar.

Sammanfattningsvis konstaterade det under mötet att det finns en positiv stämning och en bra i samverkan i kommunen i olika frågor och att de lokala utvecklingsplanerna fortsättningsvis ska användas och att de bör vara ett levande dokument.

lingbo-bygdens lokala utvecklingsplan med hälsingebock på framsidan

Om Hela Sverige ska leva och X-ing Gävleborg

Hela Sverige ska leva bildades 1989 och är en riksomfattande ideell förening vars syfte är att verka för goda villkor i hela landet, en god
landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land.
Hela Sverige ska levas medlemmar i Gävleborgs län bildar tillsammans länsavdelningen X-ing Gävleborg med 216 medlemmar. Medlemmar i X-ing är olika typer av föreningar
som arbetar för sin bygds framtid och utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intressad av

Det finns inga nyheter för närvarande