Kultur & fritid Förskola & skola
Datum

Utredning av kulturskolan och fritidsgårdens verksamhet

Utbildnings- och kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda kulturskolans och fritidsgårdens verksamhet för att se över möjligheterna att bedriva verksamheterna till lägre kostnad.

Lokalerna för kulturskolan och fritidsgården är inte tillgänglighetsanpassade och har ett stort behov av underhåll. Utifrån detta så har förvaltningsledningen tillsammans med tekniska enheten utrett möjligheter till andra lokaler för verksamheterna. Riskbedömningar kopplat till lokalfrågan pågår.

Det som framkommit är att det finns plats att förlägga kulturskolan och fritidsgården på Perslundaskolan. Förhoppningen är att det även kan bidra till ökad samverkan mellan verksamheterna och grundskolan, exempelvis genom skapande skola.

En flytt av kulturskolans och fritidsgårdens verksamhet till Perslundaskolan skulle innebära bättre och tillgänglighetsanpassade lokaler men även en ekonomisk besparing då lokalutnyttjandet blir effektivare, säger Malin Larsson, förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen.

Ser över undervisning på dagtid

I dagsläget bedrivs en stor del av kulturskolans individuella undervisning på dagtid, samtidigt som den ordinarie lagstadgade undervisningstiden inom grundskolan sker, vilket inte är förenligt med skollagens bestämmelser. Förvaltningen ser nu över att bedriva kulturskolans aktiviteter i anslutning till skoldagens början och slut, eller under håltimmar och längre raster.

Kulturskolan är en viktig verksamhet för våra barn och ungdomar som vi värnar om, vill behålla och fortsätta utveckla, säger Anna Schönning (S), ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intressad av

Det finns inga nyheter för närvarande