Kultur & fritid
Datum

Information om giftiga svampar/information about poisonous mushrooms

Det har under de senaste åren förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar finns det information om giftiga svampar på flera olika språk.

bild med text, warning, wild mushroom poisining, tre olika svampar med stoppskylt intill

Råd vid misstanke om svampförgiftning:

 • Ring 112 och begär giftinformation för råd om vad som behöver göras.
 • Spara svampen för eventuell identifiering.

Tänk på:

 • att aldrig plocka svamp som du inte är helt säker på.
 • att inte provsmaka rå svamp så att ditt barn ser det.
 • att svampkunnig vuxen bör rensa svampen.
 • att inte lita på allt som står i gamla svampböcker. Skaffa en modern svampbok!

In the last few years, there have been serious mushroom poisonings in Sweden among individuals who do not have Swedish as their native language. The Poison Information Center has released information in multiple languages about the most poisonous mushrooms found in Sweden.

Things you need to know about mushroom poisoning:

 • Only eat mushrooms that you know for sure are edible ones.
 • Mushrooms regarded as edible in your home country can
  look similar to poisonous mushrooms in Sweden.
 • There are about 10 really poisonous mushrooms in Sweden.
  More about them on our website.
 • Call 112, ask for poisons information if you think you have
  been poisoned by mushrooms.

Broschyrer på 30 olika språk/information in 30 different languages

Giftinformationscentralen har tagit fram broschyrer på 30 olika språk att skriva ut eller läsa i din webbläsare. Bilderna och texterna beskriver några av våra giftigaste svampar i Sverige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intressad av

Det finns inga nyheter för närvarande