Självservice

Självservice

- gör din ansökan eller anmälan digitalt

Nu smälter snö och is

Uppdaterad information om översvämningarna

- nu finns sand och sandsäckar att hämta för de i akut behov

Feriearbete 2018

Feriearbete 2018

- så här söker du!

Ny gång- och cykelplan ut på samråd

Ny gång- och cykelplan ut på samråd

Synpunkter tas emot till 16 maj

Sandsopning

Sandsopning av våra vägar

- det börjas sopa gator den 28 april

Valborgsmässoeld

Detta gäller för valborgsmässoeldar

- anmäl majkasar till räddningstjänsten