VUXENUTBILDNING

Möjligheten att utfärda slubetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.
Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/


Kurser

Information om kurser och material kan fås av Studie- och yrkesvägledaren, telefon 0297-554 62 eller 070-160 56 79. Även via Vuxenutbildningens administration, telefon 0297-55461


 

Nytt kursintag för vård – och omsorgsutbildning sker augusti, sök senast 15 maj.

Kontaktinformation