Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet och sparsamt. Vi lånar jorden och dess resurser av generationer och det är vårt gemensamma ansvar att lämna jorden vidare till våra barn så att även de kan leva ett gott liv.

Hållbar utveckling brukar beskrivas som en fråga med tre dimensioner: miljö, social och ekonomisk. Dessa tre dimensioner är beroende av och samverkar med varandra. Det går därför inte att, till exempel, ha en hållbar utveckling för den sociala dimensionen utan att samtidigt ta hänsyn till miljömässig och ekonomisk utveckling.

I arbetet med hållbar utveckling fokuserar vi därför på människors hälsa, välmående och jämställdhet. Vi tar hänsyn till att bevara resurser, människors kultur och identitet, bevarar och rehabiliterar vår natur och ekosystemen med målet att lämna vidare en hälsosam planet till framtida generationer.

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Informationen om arbetet med hållbar utveckling i våra samverkande kommuner finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Miljöstrategiskt program

Det Miljöstrategiska programmet är ett styrdokument som beskriver hur det miljöstrategiska arbetet i Ockelbo kommun ska se ut och det innehåller målinriktningar som beskriver det önskade läget som vi tillsammans ska arbeta för att uppnå.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Genom Agenda 2030 kan hållbar utveckling bli verklighet.

De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • att främja fred och rättvisa
  • att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 antogs av alla FN:s medlemsländer 2015.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande