Lagen om stöd och service (LSS)

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv både i hemmet, jobbet och fritiden. Det stöd och den hjälp som du har rätt till styrs bland annat av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan få stöd?

LSS omfattar personer som delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar.

 • Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personkrets 3: personer som har andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Insatser enligt LSS

Det finns flera olika typer av stöd du kan få om du har en funktionsnedsättning. Lagen omfattar bland annat:

 • Råd och stöd Länk till annan webbplats. - ansökan görs hos Region Gävleborg
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn
 • Bostad för barn
 • Bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Så ansöker du om stöd

Du ansöker om stöd genom att kontakta LSS-handläggare.

Lolita FriskLSS-handläggare
0297-555 76

Telefontider

LSS-handläggare har telefontid måndag, onsdag och fredag kl. 08:30-09:30.

BLANKETTKontakta Välkomstcenter för att få hjälp med pappersblankett.
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande