Kommunens organisation

Kommunen är uppdelad i en politisk organisation och en organisation med tjänstepersoner. Inom den politiska organisationen är det de folkvalda företrädarna som tar beslut om verksamheten och hur budgeten ska användas. Tjänstepersonerna är de som gör verklighet av de politiska besluten.