Miljö och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i, samt att skydda människors hälsa mot olika störningar.

Den omgivning vi lever i, både inomhus och utomhus, påverkar vår hälsa i hög grad. Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens Kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Förvaltningen arbetar för att samhället ska utvecklas på ett sätt som tar hänsyn till miljöbalken och andra lagar.

Vi är en tillsynsmyndighet och ska bevaka så att skador på människor och miljö förebyggs och begränsas. I uppdraget ingår också att verka för att redan uppkomna skador åtgärdas.

Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten. Tillsyn sker även på verksamheter som kan påverka vår hälsa. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillståndsansökningar och klagomål.

Information om miljö- och hälsoskydd finns samlad på sandviken.se. Där kan du bland annat läsa om algblomning, eldning av ved och pellets, luftkvalitet, rökfria miljöer, buller, radon, förorenade områden, oljeavskiljare och miljöfarlig verksamhet. Där finns också information om hur du söker tillstånd för bland annat installation av värmepump, försäljning av tobak, verksamhet i hygienlokaler eller användning av växtskyddsmedel.

Anmälan av störning

Nedskräpning, djur, ljud, lukt, vedeldning eller annat kan orsaka störningar som behöver hanteras. För att störningen ska bli ett ärende hos Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ska den vara bestående, förekomma ofta eller vara betydande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande