Värt att veta

Här finns viktig information för dig som studerar eller kommer att studera hos oss.

Frånvaro/Närvaro

Frånvaro, sjukanmälan samt vård av sjukt barn anmäls till undervisande lärare.

Om du själv är sjuk, anmäler du det till Försäkringskassan första sjukdagen på tel. 0771-524524.

Vid frånvaro längre än en vecka, måste du lämna läkarintyg till skolan.

Vid vård av sjukt barn anmäler du det till CSN.

Om du inte deltar aktivt i dina studier under tre veckor utan att tala med din lärare om orsak kommer du att bli avskriven från kursen.

Kök/gemensamt utrymme

Köket får användas av de studerande. Det är viktigt att alla plockar undan efter sig och håller ordning i det gemensamma köket.

Fönster och dörrar

Var och en tar sitt ansvar och stänger fönster och dörrar efter sig samt släcker lyset.

Mobiltelefoner

De fyller sin funktion på ett värdefullt sätt, men det finns tillfällen då vi måste acceptera att vara utan, exempelvis under lektionerna och under skrivningar.

Olycksfallsförsäkring

Ockelbo kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för studerande vid Vuxenutbildningen. Försäkringen gäller även under fritid och ferier.

Återinskrivning på SFI

Vill du återuppta dina studier på SFI behöver du göra en ny inskrivning. Kontakta i så fall din studie- och yrkesvägledare.

Ämnesplaner

På Skolverkets hemsida finns det information om ämnesplaner inom komvux.

Ansökan till universitet och högskolor

På antagning.se söker du utbildningar på Sveriges universitet och högskolor.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som finns finns inom många olika områden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:
ExpeditionAnneli Lindberg
0297-554 61
Rabovägen 8, 816 30 Ockelbo
Studie- och yrkesvägledareAnna-Lena Bång
0297-554 62
RektorOla Åberg
0297-553 43

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad: