Tillgänglighetsredogörelse för ockelbo.se

Ockelbo kommun står bakom webbplatsen ockelbo.se.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur ockelbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och de tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi beskriver också hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ockelbo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via telefon eller e-post. Du kan också besöka vårt Välkomstcenter.

Webbteamet
0297-555 00
Södra Åsgatan 30D

Kontakta oss om du upplever brister webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Inbyggt WCAG-verktyg i vårt webbpubliceringssystem.

I samband med att ny webbplats lanserades den 31 oktober 2023 har leverantören gjort stickprov med Axe DevTools som granskar tillgängligheten enligt WCAG 2.1 AA.

Senaste bedömning

Webbplatsen publicerades den 31 oktober 2023.
Redogörelsen uppdaterades den 6 november 2023.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande