Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst handläggs av Region Gävleborg, X-trafik.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik där du reser tillsammans med andra resenärer.

Färdtjänst gäller för resor i hela länet. För att ha rätt till färdtjänst ska du vara folkbokförd i Ockelbo kommun.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa man ansöker om att göra utanför Gävleborgs län. Den beviljas för fritidsresor, rekreationsresor eller annan enskild angelägenhet. Den är inte till för resor till arbete, studier, sjukvård eller medicinsk behandling.

Vem får åka?

Den som har stor och varaktig funktionsnedsättning och som på grund av detta har merkostnader för sin resa har rätt att åka riksfärdtjänst.

Viktigt att veta

När du beställer din resa vill personalen vid beställningscentralen veta:

  • Ditt namn.
  • Tid och adress för hämtning och returresa.
  • Om du har ledsagare eller medresenär med dig.
  • Om du behöver någon extra hjälp.
  • Om du använder hjälpmedel, t ex rollator eller rullstol.
  • Kom ihåg att alltid beställa din resa i god tid!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande