Våra GRUNDSkolor

I Ockelbo kommun finns det två grundskolor med årskurserna f-3 och en grundskola med årskurserna 4-9.