Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att planera hur marken i kommunen ska användas, hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras både i orter och på landsbygden. Vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

Ockelbo kommun samverkar tillsammans med Hofors kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Information om detaljplaner, översiktsplan, program till detaljplan och stadsutvecklingsprojekt finns på Sandvikens kommuns webbplats.

Detaljplanering

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Genom en detaljplan kan kommuner pröva om exempelvis en viss byggnation är lämplig. När en ny detaljplan ska tas fram finns möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Du kan ta del av pågående planarbeten och hitta gällande detaljplaner via sandviken.se.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen är vägledande men inte bindande och därmed inte helt styrande när projekt eller planer ska genomföras.

Översiktsplan 2040

Ockelbo kommun antog den 6 maj 2024 en ny översiktsplan som gäller fram till år 2040.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande