Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och utgörs av alla typer av våld som förekommer mellan närstående, såväl inom heterosexuella som samkönade förhållanden samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Det som är kännetecknande är att den våldsutsatta har en nära relation och starkt emotionellt band till förövaren.

”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill" (Per Isdal, 2001)".

Våldet kan yttra sig som olika former av fysiska , sexuella, psykiska och materiella övergrepp. Det kan även utgöras av kränkningar, hot, försök till isolering, ekonomiskt våld och psykologisk nedbrytning.

En mänsklig rättighet enligt FN:s artikel 3 innebär att "var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet".

Känner Du dig rädd eller hotad?
Känner Du dig kontrollerad och isolerad?
Har Du blivit slagen?
Har Du tvingats till sexuella handlingar?
Du kan få hjälp! Det är en naturlig reaktion om du känner dig osäker och förvirrad. Det är inte ditt fel om du blivit hotad eller slagen.

Vid omedelbar fara - ring 112

Polisanmälan - ring 114 14

Vid behov av vård eller behandling - ring Sjukvårdsrådgivningen 1177

Tveka inte att kontakta oss på Individ- och familjeomsorgen om du upplever våld eller om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få.

Utsätter du någon? Är du rädd för att du ska gå över gränsen eller känner att du har svårt att behärska din ilska? Ett kontrollerande eller våldsamt beteende går att förändra.

Vi erbjuder individuellt utformat stöd oavsett kön och stödet kan rikta sig både till den som blivit våldsutsatt samt den som utövar våld.

  • Skydd i en akut våldssituation
  • Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld du utsatts för
  • Enskilda samtal för att förändra ett våldsamt beteende
  • Att finna rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter du kan behöva söka upp.

Det är skadligt och psykiskt påfrestande för barn att tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller att leva i en miljö där hot och våld förekommer. Om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö kan man kontakta receptionen på Socialförvaltningen och göra en anmälan om oro kring barnets situation.

SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande