Bearbetning inför antagande av Översiktsplan 2040

Nu är granskningsfasen över och arbetet med översiktsplanen går in i sitt slutskede.

Under granskningsfasen har vi tagit emot synpunkter från invånare, företag och andra intressenter. Vi tackar er alla för ert engagemang och värdefulla bidrag.

Granskningsfasen pågick mellan den 4 oktober till den 4 december och har varit en viktig del av processen för att skapa en översiktsplan som speglar samhällets behov och önskemål. Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och besvaras i ett särskilt utlåtande som sedan bifogas med övriga antagandehandlingar.

Nu går vi vidare till nästa steg i planeringsprocessen som är antagandefasen. Under detta skede kommer översiktsplanen att bli formellt antagen av Ockelbo kommun. Detta innebär att den blir ett officiellt styrdokument som vägleder den framtida fysiska planeringen och utvecklingen av vår kommun.

Tack för ert fortsatta engagemang. Vi ser fram emot att skapa en översiktsplan som verkligen speglar våra gemensamma visioner och behov för en hållbar och framgångsrik framtid för vår kommun.

Översiktsplaneprocessen

Om du vill veta mer om översiktsplanering kan du besöka boverkets hemsida där det finns mer information om till exempel processen att ta fram en översiktsplan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande