Ockelbo kommuns översiktsplan 2040

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2024-05-06 antogs en ny översiktsplan, Ockelbo kommuns översiktsplan 2040.

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande i all planering och beslut som rör kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen anger såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden.

Den handlar också om vilka frågor kommunen ska utgå från för att få en hållbar utveckling och skapa en kommun som är attraktiv att bo, arbeta och leva i.

Arbetet med översiktsplanen påbörjades 2020 och framtagandet har gjorts med en bred förankring i en noggrann process genom medborgardialog, samråd och granskning av förslaget.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande