Kommun & politik

Ockelbo kommun styrs av de politiker medborgarna valt. De får en plats i kommunfullmäktige, som utser de andra nämnderna. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.