Riskbruk, skadligt bruk och beroende

Har du eller någon i din närhet bekymmer med alkohol, droger eller spel om pengar?

Socialtjänsten ansvarar för förebyggande insatser och för att medborgares behov av stöd och behandling tillgodoses. Socialtjänsten i Ockelbo kommun ska motverka att okontrollerat bruk av alkohol och droger och spelande leder till social utslagning för den enskilde.

 • Tre anonyma konsultativa, motiverande samtal hos beroendeterapeut. Du kan ringa för att boka besök eller få råd via telefon.
 • Kartläggning och bedömning av problematiken med förslag till behandling. Om du vill ha fler samtal eller om problemet är mer omfattande kan en utredning med hjälp av socialsekreterare vara av betydelse. Detta för att kunna möta dina individuella behov på bästa sätt.
 • Bistånd för fortsatta behandlande enskilda samtal hos beroendeterapeut söks via handläggare på Vuxenenheten.
 • Socialnämnden kan efter prövning bevilja bistånd till behandling på de behandlingshem som kommunen anlitar.
 • Beroendeterapeut har även enskilda samtal för anhöriga och närstående. Övriga familjemedlemmar tar ibland ett alltför stort ansvar för den som har ett beroende. Hela familjen drabbas när någon i familjen har problem med exempelvis alkohol. Som anhörig är det vanligt att känna sig ensam med sina tankar och känslor och man kan också drabbas av oro, stress, ilska, nedstämdhet och sömnstörningar. Det finns vägledning, information och kunskap för dig som är anhörig. Du kommer öka insikten om din situation genom samtalen och du får möjlighet att sätta gränser för dig själv och andra. Samtidigt ökar din medvetenhet kring de beteenden och attityder som du kan ha anpassat dig till.

Anhöriga under 18 år:
För barn och ungdom under 18 år finns möjlighet att få råd och stöd via barn- och ungdomsenheten i samverkan med vuxenenheten.

All kontakt, stöd och rådgivning inom intern öppenvård är kostnadsfri.

Om man är orolig för en vuxen person vad gäller alkohol, droger eller spel om pengar kan en orosanmälan göras till socialtjänsten, skriftligt eller via telefon.

Om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö kan man kontakta receptionen på socialförvaltningen och göra en anmälan om oro kring barnets situation. Det kan vara skadligt och psykiskt påfrestande för barn att växa upp i en miljö där det finns problem med alkohol, droger eller spel.

SocialförvaltningenSocialkontoret reception
0297-555 67
Torggatan 7, Öppettider 08:00-12:00 13:00-15:00

Region Gävleborg

Sjuksköterskor och läkare på Beroendecentrum Västra Gästrikland på Sandvikens sjukhus bistår med medicinsk bedömning och vård.

De erbjuder:

 • Bedömning och behandling för abstinensvård polikliniskt (på hemmaplan) eller remiss till slutenvård vid behov av inneliggande abstinensbehandling.
 • Medicinsk behandling (ex. Antabus, Naltrexon mm).
  nedtrappning av läkemedel.
 • Blodprover för leverstatus mm.
  drogscreening, om nödvändigt, under pågående behandling.
 • Motiverande samtal.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande