Kommunrevision

I enlighet med kommunallagen skall kommunfullmäktige utse minst fem revisorer, vilkas uppgift är att granska att styrelser och nämnder följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om.

Revisorerna granskar även om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning.

Revisorerna följer löpande den kommunala verksamheten och för dialog med styrelser/nämnder, chefer och verksamhetsansvariga. Förutom detta gör revisorerna även 2-3 mer fördjupande granskningar varje år.

Revisorerna prövar de förtroendevaldas ansvarstagande och lämnar ett utlåtande om detta till kommunfullmäktige. Detta sker varje år i samband med att kommunens årsredovisning behandlas av kommunfullmäktige.

Relaterad information

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Vad var det du letade efter?
Publicerad: | Senast uppdaterad:

Du kanske också är intresserad av

Det finns inga evenemang för närvarande