NÄMNDER

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämndernas viktigaste uppgift är att bryta ner de övergripande politiska målen, som fastställts av kommunfullmäktige, till det egna ansvarsområdet.